Vanddråber - naturligt og kostbart element.

Juridiske henvisninger

På denne side finder du betingelserne for brugen af Hansgrohe A/S' hjemmeside. Følg linkene herunder for at læse mere om ansvar ved skader, immaterielle ejendomsrettigheder, brugsbetingelser eller almindelige salgsbetingelser.

Opdateret marts 2012.

For Hansgrohes websider gælder følgende brugsbetingelser, som du venligst opmærksomt skal gennemlæse, inden du anvender vores webside. Ved anvendelse af vores webside erklærer du, at du er indforstået med vores brugsbetingelser.

Fuldstændig og rigtig information

Vi anstrenger os for at holde denne webside på det nyeste niveau og for at informationen er så fuldstændig og rigtig som muligt. Vi tager dog ikke ansvar for informationens aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller at informationen er egnet til bestemte brugsformål.

Vi forbeholder os ret til når som helst at forkorte indhold og at flytte det til andre temaområder, at spærre det kortvarigt og/eller endegyldigt slette det.

Vores ydelsers anvendelighed

Vores webside skal kun informere dig generelt om vores ydelser. På grund af vores information opstår der dog ingen retslige krav på bestemte ydelser, samt at de fuldstændigt, uafbrudt eller uforstyrret står til rådighed. Læg venligst mærke til, at enkelte oplysninger på vores webside kan dreje sig om produkter, programmer eller tjenesteydelser, der ikke kan fås i visse lande. Henvend dig venligst til din lokale Hansgrohe-forhandler angående hvilke produkter eller tjenesteydelser, der står til rådighed i dit land.

Fremmed indhold

Følgende indhold stammer ikke fra os og afspejler ikke vores mening, således at vi derfor ikke hæfter eller har ansvar for det:

  • Bidragene på det diskussionsforum, der eventuelt er indrettet, stammer ikke fra os, men fra de tilsvarende brugere. Vi kontrollerer ikke om det indhold, der er sat ind af brugere, som f.eks. stillingtagen, råd, forklaringer, tilbud eller anden information, er retmæssigt eller rigtigt. Vores diskussionsfora må ikke bruges til lovstridige, ærerørige, ærekrænkende eller sårende fremstillinger. Brugeren fritager os fra samtlige krav fra tredje mand, der er et resultat af at han/hun ikke har brugt vores webside på en måde, der svarer til disse brugsbetingelser.
  • Vi påtager os intet ansvar for indhold på de sider, der er linket til os.
  • Vi kan ikke tage ansvar for, at informationen om vores faghandler er rigtig, fuldstændig og aktuel ved søgning efter faghandel.
    Vi overvåger ikke dette indhold, og leder heller ikke efter omstændigheder, der tyder på en ulovlig virksomhed. Hvis vi får kendskab til sådanne ulovligheder, vil vi dog omgående fjerne respektive oplysninger.

Lovvalg og værneting

På denne side er lovgivningen anvendelig. Værneting og opfyldelsessted er vores sæde.