Anvisninger om databeskyttelse

Opdateret maj 2018

Generelt

Beskyttelse af personoplysninger er meget vigtigt for Hangrohe A/S. Vi indsamler, forarbejder og anvender udelukkende dine personoplysninger (a) på basis af og inden for rammerne for lovmæssige beføjelser eller (b) med dit særskilte samtykke. I det følgende informerer vi dig om vores lovmæssige beføjelser, med mindre der ikke udtrykkelig henvises til, at et samtykke er nødvendigt.

Muliggørelse af brug af vores websidetilbud

Når du henter tilbuddene på vores websider, indsamler og gemmer vi i kort tid følgende oplysninger om brug, for at gøre anvendelsen mulig for dig: Kendetegn for at identificere dit (din IP-adresse, bl.a. brugernavne og passwords), oplysninger om start, afslutning og omfang af din anvendelse, samt oplysninger om hvilken slags browser og operativsystem du bruger. Da drejer det sig om en teknisk proces, der er nødvendig, når der hentes websider på WWW.

Personoplysninger som du frivilligt har stillet til rådighed

Når du frivilligt formidler personoplysninger som navn, titel, e-mail- eller postadresse, telefonnummer, personlige beskeder osv. til os via kontaktformularer på vores websider, via e-mail eller anden post, gemmer vi og anvender disse oplysninger for at tilvejebringe den service, der er bedt om (f.eks. at sende information, der er bedt om, svare på tekniske eller andre spørgsmål, reagere på din webside-feedback).

Via en ansøgningsblanket på vores webside kan du ansøge om stillinger (f.eks. job, speciale ved studiets afslutning, uddannelse) hos et Hansgrohe datterselskab i Tyskland. De personoplysninger, du har stillet til rådighed ved hjælp af formularet (inklusive bilag), sender vi videre til det tyske selskab, der har opslået stillingen. Dette sker udelukkende for at kunne gennemføre ansøgningsprocessen. Vi sletter dine personoplysninger, så snart de er sendt videre. Selskabet, der har opslået stillingen, sletter oplysningerne senest seks måneder efter at ansøgningsprocessen er afsluttet. Dette gælder under forudsætning af, at det ikke er lovpligtigt at gemme dem længere.

Ved hjælp af søgning efter faghandel kan du via vores webside sende en kontaktforespørgsel til den faghandel, du har fundet. Vi kontrollerer ikke de oplysninger du har indtastet, men sender omgående din forespørgsel videre til faghandlen, som derefter modtager de oplysninger du har indtastet, inklusive dine personoplysninger. Vi sletter disse oplysninger hos os, når de er videresendt, med mindre du ikke vil deltage i faghandlens vurdering, og vi ikke ifølge loven er forpligtet til at gemme dem længere.

Når du bruger vores funktion "shopfinder", gemmer vi de e-mailadresser, mobilnumre og navne, som du angiver som afsender og modtager, samt den besked du eventuelt har indtastet for at formidle beskeden. Så snart mailen er sendt sletter vi personoplysningerne, hvis vi ikke ifølge loven er forpligtet til at gemme dem længere.

Når du bruger vores E-Card funktion, gemmer vi de e-mailadresser, mobilnumre og navne, som du angiver for afsender og modtager, samt den besked du har indtastet og din IP-adresse, for at formidle beskeden. Så snart mailen er sendt sletter vi personoplysningerne, hvis vi ikke ifølge loven er forpligtet til at gemme dem længere.

Brug af dine personoplysninger i reklameøjemed sker, uden dit udtrykkelige samtykke, kun indenfor de smalle grænser for lovmæssig beføjelse. Uden dit udtrykkelige samtykke forekommer der ingen reklamemeddelelser ved hjælp af e-mail eller telefon. På basis af og indenfor rammerne af lovmæssige beføjelser bearbejder og anvender vi følgende personoplysninger, som du frivilligt har stillet til rådighed, i den udstrækning det er nødvendigt (1) til reklame for egne tilbud eller (2) formidler disse oplysninger til Hansgrohe-datterselskaber til deres reklame: Tilhørsforhold til en persongruppe (f.eks. din egenskab som Hansgrohe-kunde eller interessent), navn, titel, akademisk grad, fag-, branche- eller firmabetegnelse, adresse (dog ikke telefon- eller e-mail-kontaktoplysninger) og fødselsår. Til reklame for egne tilbud gemmer og anvender vi ved siden af disse oplysninger eventuelt yderligere oplysninger, som vi retmæssigt har indsamlet. Hvis vi sender de førnævnte oplysninger til datterselskaber, der har forbindelse med os, i deres reklameøjemed, er disse ifølge loven forpligtet til at gøre dig opmærksom på, at de har fået oplysningerne fra os (henvisning i reklamematerialet o.lign.). I dette tilfælde gemmer vi informationen om oplysningernes oprindelse og modtagere i to år. Du kan når som helst gøre indsigelse imod brug af dine personoplysninger i reklameøjemed.

Information om dine brugerhandlinger

Da vi ønsker at tilpasse vores tilbud og vores reklame optimalt til kundebehovet, har vi brug for information om kundens generelle brugerhandlinger. Derfor fremstiller vi af disse brugsoplysninger, som vi på lovlig vis indsamler for at muliggøre brug af vores websidetilbud brugerprofiler hvor vi bruger pseudonymer. Dvs. at vi erstatter samtlige oplysninger i brugeroplysningerne, der gør det muligt at drage konklusioner om din person (som IP-adresse, brugernavne, passwords) med et abstrakt kendemærke. En sammenføring af brugerprofilen med oplysninger om din person eller anvendelse til andre formål sker ikke. Du kan når som helst gøre indsigelse imod brug af dine personoplysninger til fremstilling af brugerprofiler.

Denne hjemmeside gør brug af Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte “cookies”, tekstfiler, der bliver lagret på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres via disse cookies vedrørende din brug af hjemmesiden, overføres almindeligvis til en Google-server i USA og lagres her. Hvis IP-anonymiseringen er aktiveret på hjemmesiden, afkortes din IP-adresse fra Googles side dog inden overførslen til en anonym bruger inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fuldstændige IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes her. Google anvender disse oplysninger på vegne af hjemmesideejeren for at vurdere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og levere yderligere tjenester, som er forbundet med hjemmesidebrugen og internetbrugen, over for hjemmesideejeren. Den IP-adresse, der overføres inden for rammerne af Google Analytics fra din browser, sættes ikke i forbindelse med andre data fra Google. Du kan forhindre, at cookierne lagres, ved at foretage en indstilling i din browser-software. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan udnytte alle funktioner på hjemmesiden i deres helhed. Endvidere har du mulighed for at forhindre, at de data, som er genereret ud fra cookien, og som har forbindelse til din brug af hjemmesiden, herunder din IP-adresse, overføres til Google og behandles af Google ved at downloade den browser-plugin, der findes under nedenstående link, og installere denne:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. I lyset af diskussionen vedrørende brug af analyseværktøjer med fuldstændige IP-adresser gør vi opmærksom på, at denne hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp()”, og at IP-adresserne således kun behandles i afkortet form for at udelukke enhver direkte mulig forbindelse til en person.

Vi bruger herudover Google Analytics til at analysere data fra AdWords og Double-Click-Cookies til statistiske formål. Hvis du ikke ønsker dette, kan du deaktivere det i dine annonceindstillinger (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=dk). Du finder mere information om servicevilkår og privatlivspolitik på https://www.google.dk/analytics/terms/dk.html og http://www.google.de/intl/da/policies/.

Indgreb i hukommelsen i din terminal (brug af cookies)

Vi bruger kun cookie-teknologier uden dit foregående samtykke for at muliggøre brug af vores websidetilbud. Cookies er tekstfiler, der indeholder information, bl.a. for at identificere besøgere, der besøger vores websider gentagende gange. De gemmes på din terminal og hentes der af os. Ved disse processer indsamler og gemmer vi ikke uden dit foregående udtrykkelige samtykke nogen personoplysninger, særlig forkortelser som din IP-adresse, således at der ikke kan etableres nogen forbindelse til din person. Desuden indsamler og gemmer vi kun oplysninger om valg du har truffet (f.eks. sprogversion, landssider, B2B hhv.B2C-tilbud), produkt-ID fra huskeseddel eller downloadcenter, hvor ofte og længe siderne besøges osv. På din browser kan du når som helst indstille, at du ikke ønsker at modtage cookies, eller slette de oplysninger, der er gemt på din terminal. Hvis vi ønsker at anvende cookies til behovsorienteret optimering af vores tilbud og reklame, sørger vi for, at få dit samtykke først.

Eksterne tjenesteydere

Ved indsamling og brug af personoplysninger understøttes vi delvis af udvalgte tjenesteydere, der i overensstemmelse med deres opgave handler strikt afhængigt af os, og som vi inden modtagelse af deres tjenesteydelser og derefter regelmæssigt kontrollerer.

Sletning af oplysninger

Hvis der i disse anvisninger om databeskyttelse ikke er bestemt andet, sletter vi dine personoplysninger senest tre måneder efter at formålet med at gemme dem er bortfaldet, med mindre vi ifølge loven er forpligtet til at gemme dem længere.

Dataminimering

Vi gemmer personlige data ud fra principperne om at undgå og minimere data, og kun så længe det er nødvendigt eller lovpligtigt (lovpligtig opbevaringsperiode). Hvis grunden til dataindsamlingen ikke længere er relevant eller lagringsperioden udløber, vil vi blokere eller slette dataene.

Dine rettigheder til information, rettelse, blokering, sletning og indsigelse

Du har ret til information om de personlige data, vi har gemt om dig, samt ret til at rette, blokere eller slette disse data.
Undtagelser: Det drejer sig om nødvendig dataopbevaring i forbindelse med forretningsaktivitet, eller vi har pligt til at opbevare dataene ifølge loven.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine data fremover. Ønsker du dette, bedes du sende en e-mail til privacy@hansgrohe.com.

Vi besvarer gerne dine spørgsmål vedrørende databeskyttelse og behandlingen af dine personlige data. Du kan kontakte os på e-mail-adressen privacy@hansgrohe.com eller via kontaktoplysninger i vores impressum.

For at kunne blokere dine data til enhver tid, opbevarer vi dem i et lukket system og har således fuld kontrol over dem. Hvis vi ikke er lovmæssigt forpligtede til at opbevare dine data, kan du også bede os om at slette disse data. Ellers blokerer vi dataene, hvis du ønsker det.

Ændringer i vores databeskyttelseserklæring

For at sikre, at vores databeskyttelseserklæring altid følger aktuelle lovkrav, forbeholder vi os retten til at ændre i den til enhver tid. Dette gælder også, hvis databeskyttelseserklæringen skal ændres i forbindelse med nye eller ændrede servicer. Den nye databeskyttelseserklæring vil i så fald træde i kraft næste gang, du besøger vores hjemmeside.

Dine rettigheder og kontaktperson

Ud over ovennævnte rettigheder kan du når som helst få information om de oplysninger om dig, der er gemt, samt forlange at forkerte oplysninger rettes hhv. slettes. Dine indsigelser, spørgsmål, begæring om information eller sletning, klager o.lign. skal du venligst rette til:
Hansgrohe A/S
Jegstrupvej 6
DK-8361 Hasselager
Tlf. 86287400

E-mail