Ofte stillede spørgsmål

Termostater & ventiler

Her finder du nyttige tips og svar på ofte stillede spørgsmål om hansgrohes termostater og ventiler. Vælg det ønskede spørgsmål nedenfor, og se svaret.

Grebet på termostaten er svært at dreje. Hvordan kan dette problem løses?

Der kan være flere grunde til dette. Eksempelvis aflejringer på keramikskiverne. Udskift ventilen i henhold til den medfølgende monteringsvejledning. Se vores elektroniske reservedelskatalog for yderligere oplysninger. 

Sikkerhedsspærren på termostatgrebet sidder fast. Hvordan afhjælper jeg dette?

Årsagen er formodentlig blot en forkalket trykknap eller en defekt fjeder. Rengør fjederen og trykknappen, og smør den let. Det kan være nødvendigt at udskifte komponenterne. Se reservedelsnummeret i monteringsvejledningen eller i  online-reservedelskataloget

Efter installation af ShowerSelect eller ShowerTablet fungerer knappen ikke. Hvad gør jeg?

I forbindelse med monteringen er den grønne sikkerhedsklemme ikke blevet fjernet fra ventilen. Afmonter de synlige komponenter, og fjern klemmen. Tætningen mellem knap og roset er eventuelt ikke blevet smurt. Smør tætningen let med silikonefedt.

Kan jeg justere gennemstrømningsmængden på produkter fra ShowerSelect-linjen?

Det er ikke muligt at indstille vandmængden ved ShowerSelect-termostaterne. Vores erfaring siger, at 80 % af brugerne ikke har brug for at kunne indstille vandmængden. Men især ved håndbrusere mangler nogle muligheden. Derfor har vi udviklet en bruserslange med mængderegulering, så du kan justere vandmængden i håndbruseren direkte på slangen. Som særligt vandbesparende løsning kan du derudover vælge mellem en lang række EcoSmart-håndbrusere. Ved hovedbruserne er det generelt brusefornøjelsen, der er det centrale. Hovedbruserne er således tilpasset, hvad gennemstrømningseffekten angår, og du kan vælge blandt et omfattende sortiment. Vores eksisterende termostater med standard-teknologi gør det stadig muligt at indstille vandmængden.

Reservegrebet på mit indbyggede termostatarmatur mangler fastspændingsskruen. Hvordan monterer jeg grebet rigtigt?

Termostatsgrebene til indbygningsarmaturerne er siden 2012 blevet klikket fast. Grebet bankes blot på og kan til enhver tid afmonteres ved at trække hårdt. Hvis du har en ældre termostat, er det ikke noget problem: Grebet uden skrue er stadig kompatibelt.

Tætning: Skal jeg tætne væggennemtrængninger og fuger?

Der kan opstå alvorlige skader på bygningskomponenterne som følge af indtrængende vand, hvis vedhæftningstætningerne på installationsgennemtrængningerne er fejlbehæftede eller endda mangler. Der skal udføres en korrekt vedvarende elastisk tætning af fugerne på de indbyggede armaturer og rørgennemtrængningerne i henhold til DIN 18195/del 5 (bygningstætninger – tætninger over for ikketrykkende vand på loftsflader og i vådrum, mål og udførelse), f.eks. ved hjælp af tætningsmanchetter og anvendelse af egnet sanitetssilikone. Også borehuller skal beskyttes mod indtrængende fugt ved hjælp af sanitetssilikone. Se monteringsvejledningen for produktet for yderligere oplysninger eller tag kontakt til din VVS-installatør.