Ansvar for udbetaling af erstatning

Opdateret marts 2012.

For Hansgrohes ansvar, ligegyldigt på hvilket retsgrundlag, gælder følgende:

  1. Vores ansvar for skader, der er forårsaget forsætligt eller på grund af grov uagtsomhed, af os eller en af vores assistenter eller retlige repræsentanter, er ubegrænset. Ved skader, der medfører tab af liv, kropsskader eller sundhedsskader, er ansvaret, også ved en enkel uagtsom pligtforsømmelse af os eller en af vores assistenter eller retlige repræsentanter, ubegrænset.
  2. Vi har ellers kun ansvar for mindre uagtsomhed, hvis en forpligtelse bliver overskredet, som muliggør, at aftalen udføres korrekt og som brugeren derfor stoler på, og skal kunne stole på (væsentlig kontraktmæssig pligt). Ved overskridelse af væsentlige kontraktmæssige pligter er - så længe der ikke foreligger et tilfælde ifølge punkt 1- ansvaret indskrænket til sådanne skader, som man typisk kan regne med ved anvendelse af vores webside.
  3. Ansvarsfraskrivelserne eller indskrænkningerne gælder ikke, hvis vi af forsømmelighed fortier en fejl, har overtaget en garanti for tingens beskaffenhed, eller hæfter i overensstemmelse med tvingende, lovpligtige bestemmelser.
  4. I øvrigt er vores ansvar udelukket.
  5. Køberens krav på erstatning for forgæves afholdte omkostninger på stedet for erstatningssagen i stedet for ydelsen forbliver uberørt.