Har du spørgsmål om Pontos®?

Ofte stillede spørgsmål om vandstyringssystemet Pontos

Har du spørgsmål vedrørende Pontos fra hansgrohe? Ønsker du at vide, hvordan du kan styre vandsikkerheden og indeklimaet bekvemt via din smartphone? Her svarer vi på de oftest stillede spørgsmål om Pontos Base og Pontos Scout. Du finder også vigtige oplysninger om hansgrohe home-appen, individuelle brugerprofiler, opdateringer, datasynkronisering og sikkerhed.

 

Konto og app

Hvorfor virker linket til at verificere min e-mail-adresse ikke?
Linket bliver ugyldigt efter 24 timer. Da bliver kontoen slettet, og du skal starte forfra.

Jeg har glemt password - hvad kan jeg gøre?
Adgangskoden kan genbestilles ved login. Et link vil blive sendt til den brugte e-mail-adresse, så du kan angive en ny adgangskode.

Hvordan kan man bruge samme app-konto på flere enheder?
Hvis produkterne skal bruges af flere personer eller på forskellige enheder, så skal man logge ind med den samme app-konto på alle enheder (samme e-mail-adresse og samme adgangskode). De tilsluttede enheder er automatisk visuelle på alle enheder.

Hvad sker der med persondata, når en app-konto slettes?
Når en konto slettes, slettes alle tilknyttede data også.

Hvordan kan man slette en konto?
I appen vælges "indstillinger" → "kontoinformationer (individuelt brugernavn)" → "slet konto" → "ja, slet".

Hvorfor bliver jeg af og til logget ud af appen? Hvorfor skal jeg logge ind gentagne gange?
Hvis appen ikke bruges i mere end 28 dage, skal du logge ind igen. Dette er for at øge sikkerheden for app-kontoen.

Hvor mange Pontos Base kan forbindes til en app-konto?
Uendelige antal enheder pr. konto. Der kan dog kun tilsluttes én Base i hvert hjem til hver konto.

Hvor mange Pontos Scout kan forbindes til Basen?
Ved 5 Scouts er der ingen problemer. Ved en meget stabil internetforbindelse er flere Scouts mulige. Indtil videre er det ved maks. 8 Scouts, hvor det er testet. Fra Scout nr. 9 opstår der en fejlmeddelelse, men forbindelsen er stadig vellykket.

Kan Pontos Scout og Pontos Base også bruges individuelt?
Ja. Vi anbefaler at bruge produkterne med hansgrohe home app.

Hvad er en firmware?
Firmwaren er den software, der er installeret på enheden og styrer funktionerne.

Hvordan udfører jeg en firmwareopdatering?
I hansgrohe home appen i enhedens individuelle menu.

Hvor vises meddelelser? Hvorfor modtager jeg ingen push -meddelelser?
Alle meddelelser vises ved at trykke på klokken. Du får også flere oplysninger og hjælp ved at trykke på meddelelsen. Der er forskellige indstillinger, der kan afbryde push-notifikationer.

Indstillinger i hansgrohe home -appen:
menu → indstillinger → meddelelser

Indstillinger IOS:
underretninger → HG home app → giv mig besked

Indstillinger for Android (på mange nyere Android-enheder skal apps godkendes manuelt for at kunne sende push-notifikationer pålideligt). Funktionerne er forskellige fra enhed til enhed.

Vandstyring

Hvad er hansgrohe Pontos?
Pontos er ensbetydende med sikkerhed og kvalitet sat i system i hjemmet. Pontos gør hverdagen afslappet – vandstyringssystemet fra hansgrohe øger din livskvalitet derhjemme og beskytter hjemmet mod vandskader.

Hvordan? Pontos Base kontrollerer rørledningerne for lækager og registrerer påfaldende afvigelser i vandforbruget. De runde Pontos Scout-fugtighedssensorer kan placeres overalt, hvor du ønsker at forhindre skader på grund af ukontrolleret vandudsivning, frost og afvigende temperatur- og luftfugtighedsværdier.

Hvis de individuelt indstillede grænseværdier overskrides, eller systemet formoder, at der foreligger en skade, informerer Pontos-produkterne dig omgående: med et alarm- og lyssignal og en push-besked til din smartphone via hansgrohe home-appen.

Kan Pontos Scout og Pontos Base også bruges separat?
Ja, Pontos-produkterne kan også bruges separat.
 • Pontos Scout: Som separat produkt anvendes Pontos Scout i udvalgte rum på samme måde som en røgalarm. Så snart vandsensoren opdager, at der er en vandansamling i rummet, alarmerer den dig med et lyssignal og en advarselstone. Hvis Pontos Scout er forbundet med din smartphone via hansgrohe home-appen, modtager du også en push-besked. Hvis Pontos Scout desuden er forbundet med en Pontos Base-enhed i det samme wi-fi-netværk, lukker systemet for den centrale vandledning i tilfælde af skader. 
 • Pontos Base: Enheden kan også bruges som separat produkt. Ved mistanke om lækage lukker Pontos Base for vandledningen og viser det i displayet. Hvis Pontos Base er forbundet med din smartphone via hansgrohe home-appen, modtager du også en push-besked.  
Er Pontos-enhederne TÜV-testet og CE-mærket?
Produkterne har ikke et TÜV-certifikat, men er derimod udstyret med det anerkendte og ligeværdige VDE-certifikat. VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) er inolveret i udarbejdelsen af internationale sikkerhedsstandarder og har et fremragende omdømme som uafhængigt prøvningsinstitut. Kontrolgrundlaget og -metoderne er sammenlignelige med dem fra TÜV.

Produkterne er naturligvis også CE-mærket. På grund af wi-fi-funktionen opfylder enhederne kravene i det europæiske radioudstyrsdirektiv (RED) og direktivet om indskrænkning af brugen af bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater (for eksempel tungmetaller som bly). VDE kontrollerer, at enhederne lever op til de aktuelle sikkerhedsstandarder, at de ikke forstyrrer andre apparater (EMC-direktivet) eller har en negativ effekt på det trådløse net.

Vandsensor – Pontos Scout

Hvordan fungerer Pontos Scout, og hvor placeres den?
Pontos Scout skal ikke monteres. Enheden eller enhederne placeres simpelthen på relevante steder på gulvet, for eksempel ved siden af vaskemaskinen, under køkkenvasken eller i børneværelset. Her giver de besked om eventuelle vandansamlinger. Pontos Scout registrerer vandet vha. to guldlegerede sensorer, der befinder sig i en afstand af 1 mm til gulvet. De udløser en kortslutning, hvis de begge kommer i kontakt med vand. 

Hvis Pontos Scout-enheden er forbundet med hansgrohe home-appen, måler den konstant luftfugtigheden og rumtemperaturen. Ved overskridelse af de indstillede grænseværdier advarer den dig omgående, for eksempel mod frostskader. Dermed forhindrer Pontos Scout ikke kun mulige skader på huset eller lejligheden, men øger også livskvaliteten i rummene med meldinger om luftfugtigheds- og temperaturdata. Hvad enten det er i børneværelset eller viktualierummet. 

Hvad er leveringsomfanget for Pontos Scout? 
En Pontos Scout, to batterier (type AA) og monteringsvejledningen, der er nødvendig til installationen. 

Hvordan tages Pontos Scout i drift? 
Du kan selv tage enheden i brug. De nødvendige trin vises og forklares i hansgrohe home-appen under installationsprocessen. 

Hvor mange Pontos Scout-enheder kan forbindes med Pontos Base-enheden? 
Der kan forbindes op til 16 Pontos Scout-enheder med Pontos Base, og der kan forbindes et ubegrænset antal Pontos Scout-enheder med appen.

Hvad er levetiden for batterierne i Pontos Scout-enhederne?
Den gennemsnitlige levetid er ca. to år. Levetiden afhænger frem for alt af antallet af gemte synkroniseringstidspunkter i hansgrohe home-appen. Som standard er der indstillet to tidspunkter om dagen. Hvis du reducerer tallet til en synkronisering om dagen, forlænges levetiden betragteligt. 

Ved lavt batteriniveau informerer hansgrohe home-appen dig om, at du snart bør skifte batterierne. Batteriniveauet kan desuden altid aflæses i appen.

Hvad betyder "synkroniseringstidspunkt"? 
Synkroniseringstidspunktet er et frit indstilleligt tidspunkt, hvor Pontos Scout opretter forbindelse til wi-fi-netværket og overfører de aktuelle målinger, så de kan vises i hansgrohe home-appen.
 
Hvordan kan jeg se oplysninger om temperaturen og luftfugtigheden?
Åbn hansgrohe home-appen, og gå til punktet "Statistikker" for at se de aktuelle målinger for temperaturen og luftfugtigheden. Målingerne vises for hver enkel Pontos Scout-enhed, der er forbundet med appen.

Hvor aktuelle er de viste oplysninger i hansgrohe home-appen?
Målingernes aktualitet afhænger af, hvor ofte der synkroniseres, se ovenfor. Beskeder om over- eller underskridelse af de indstillede grænseværdier (temperatur og luftfugtighed) eller en registreret vandlækage er undtaget fra synkroniseringsreglerne. De overføres også uden for de fastlagte synkroniseringstidspunkter.

Hvad er grænseværdier?
Grænseværdierne for både temperaturen og luftfugtigheden kan vælges frit i hansgrohe home-appen. Hvis en af de individuelt valgte grænser over- eller underskrides, får du en besked på din smartphone.

Hvordan gemmer jeg en nødkontakt?
Du kan gemme en nødkontakt i din hansgrohe home-app. Dermed får en anden person også besked om en lækage. Via telefonnummeret får nødkontakten pr. sms at vide, at der er registreret en lækage. Det er for eksempel en god idé at gemme nummeret på naboen til dit sommerhus eller en VVS-installatørs telefonnummer.

Hvordan gennemfører jeg en firmwareopdatering? 
Vi anbefaler, at du altid holder Pontos Scout-enhedens firmware opdateret for at sikre funktionsdygtigheden. På den måde får du også gavn af de nyeste funktioner og forbedringer. Du får besked, så snart en ny firmware står til rådighed. En trin-for-trin-vejledning fører dig gennem opdateringen.

Hvor lang er levetiden for batterierne i Pontos Scout?
Omkring 2 år. Ved aktivering af den anden synkroniseringstid forlænges levetiden.

Hvor installeres Pontos Scout?
Ved potentielle farepunkter (f.eks. under vasken) eller hvor som helst temperatur og fugtighed skal overvåges (f.eks. spisekammer).

Pontos Scout rapporterer en underskridelse/overskridelse af luftfugtigheden/temperaturen. Hvad betyder det?
Fugtigheden/temperaturen er lavere/højere end den grænse, du har angivet. Grænserne kan justeres ved indstillingerne for den særlige Scout.

Hvilken parameter bliver målt af Pontos Scout?
Temperatur, fugtighed og våd på underfladen
.

Hvorfor blinker min Scout rødt?
Scouten blinker rødt, hvis f.eks. en temperatur- eller fugtighedsgrænse er over- eller underskredet.

Vandstyring – Pontos Base

Er Pontos Base certificeret af den tyske brancheorganisation for gas og vand (DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)? 
Ja, Pontos Base har en DVGW-certificering for det tyske marked.

Hvordan fungerer Pontos Base? 
Pontos Base med integreret wi-fi-tilslutning har:
 • En elektronisk vandmåler (vha. af en turbine)
 • En elektrisk drevet lukkefunktion (kugleventil)
 • En tryksensor
 • Et display
Når den er monteret, er Pontos Base permanent forbundet med en server. På forespørgsel overføres data om drikkevandsinstallationen til serveren, fx: volumenstrøm, gennemstrømningsmængde pr. tid, volumenstrømmens varighed, trykfald og temperatur.

De maks. tilladte parametre kan indstilles og ændres direkte på Base-enheden (i displayet) eller via hansgrohe home-appen. Parametrene overvåges også, når der er problemer med internetforbindelsen. I sådanne tilfælde kommunikeres der dog ikke med serveren. Energiforsyningen sker via 230 V-tilslutning. Et batteri til kortvarig sikring ved strømsvigt er inkluderet i leveringsomfanget.

Hvordan installeres Pontos Base, og hvor?  
hansgrohe gør opmærksom på, at monteringen skal gennemføres af en certificeret VVS-installatør, da enheden sidder direkte ved vandledningen i nærheden af vandmåleren. Fejlagtig montering kan indskrænke vandforsyningen til hele huset. Desuden anbefaler vi at indbygge et filter (bag Pontos Base-enheden) for at beskytte installationen. Et eventuelt blødgøringsanlæg skal også tilsluttes bag Pontos Base-enheden.

Hvordan registrerer Pontos Base en lækage?
Pontos Base overvåger drikkevandsinstallationer under hensyntagen til forskellige kriterier. Kriterierne er de aktuelle værdier for volumen, tid og gennemstrømning, som observeres i en cyklus. De måles og beregnes ved vandstrømmen og sammenlignes med de indstillede nominelle værdier. Hvis en af de nominelle værdier overskrides, antages det, at der er en lækage.

Hvilke typer lækager findes der?
 • Volumenlækage. Det kumulerede vandvolumen (liter, m³) måles for én vandaftapning. Hvis volumenet overstiger en indstillelig grænseværdi, antager Pontos Base, at der er en lækage. 
 • Tidslækage. Tiden måles for én vandaftapning. Hvis tiden overskrider en indstillelig grænseværdi, antager Pontos Base, at der er en lækage. 
 • Gennemstrømningslækage. Gennemstrømningen måles for én vandaftapning. Hvis gennemstrømningen overskrider en individuel grænseværdi i et indstilleligt tidsinterval, antager Pontos Base, at der er en lækage. 
 • Mikrolækage. For at registrere mikrolækager låses systemet i en fase uden vandforbrug (efter tre timer om natten, hvor er ikke er aftappet vand) i tre minutter vha. stopventilen. Hvis det registreres, at der stadig strømmer vand ud efter åbningen af stopventilen, antager Pontos Base også her, at der er en lækage.

Enhver overskridelse af kriteriernes grænseværdier fører til lukning af stopventilen for at forhindre eller minimere vandskader. Du informeres desuden om en mulig lækage vha. en push-besked i din hansgrohe home-app.

Derudover modtager Pontos Base en besked fra Pontos Scout, så snart den registrerer en vandansamling. Det er en forudsætning, at begge produkter er registreret på det samme wi-fi-netværk. Pontos Base lukker straks for vandledningen og giver dig også besked om dette på din smartphone.

Hvad er leveringsomfanget for Pontos Base?
En Pontos Base-enhed med to 1”-messingtilslutninger, et 9 V-blokbatteri til nødstrømsforsyning, en nødbetjeningsnøgle, et strømstik med kabel og de tekniske produktoplysninger, der er nødvendige for installationen.

Hvordan tages Pontos Base i drift? 
Monteringen og ibrugtagningen skal gennemføres af en certificeret VVS-installatør, da det drejer sig om et indgreb i vandforsyningen til huset. De nødvendige trin vises og forklares for fagmanden i hansgrohe home-appen under installationsprocessen.

Hvordan fungerer selvindlæringen efter Pontos Base er taget i brug?
Enheden er funktionsdygtig umiddelbart efter montering. Du kan fastlægge individuelle parametre og profiler eller starte en tidsbegrænset selvindlæring på 1-28 dage. Derefter lagres de indlærte parametre i en ekstra profil.

De optimale driftsparametre kan også indstilles direkte manuelt. Selvindlæringen kan til enhver tid startes igen. De nødvendige trin vises og forklares i hansgrohe home-appen under installationsprocessen.

Hvordan styrer jeg Pontos Base vha. betjeningspanelet?
Enheden kan spærres og låses op igen på betjeningspanelet. Desuden viser betjeningspanelet forskellige brugerprofiler (fx "Hjemme", "Ude") og de tilhørende indstillinger (fx "Lækage ved 500 liter"). Det er også muligt at skifte profiler ved hjælp af enheden. Alle yderligere indstillinger og parametre kan konfigureres og overvåges vha. hansgrohe home-appen.

Hvordan indstiller jeg min personlige brugerprofil?
Indstillingen af enhederne sker i brugerdefinerede profiler, som bl.a. indeholder basisparametrene volumen, tid og gennemstrømning. Fra fabrikkens side er der gemt tre profiler, som er betegnet med "Hjemme" (standardprofil), "Ude" og "Ferie". Der oprettes automatisk en ekstra profil efter en selvindlæring (fx 14 dage). Derudover kan der oprettes yderligere fem profiler, som muliggør en individuel forbrugeradfærd (fx øget vandbehov, når du er hjemme).

Det er naturligvis også muligt at tilpasse parametrene for alle de forhåndsinstallerede profiler til dine egne behov. Brugerprofiler har den fordel, at basisparametrene ikke længere beregnes afhængigt af hinanden (fx lang tid ved lille volumen til regeneration af ionbytteren eller høj gennemstrømning i kort tid ved brug af trykskyllere).

Desuden kan der oprettes beskyttelsestrin via brugerprofilerne, som anvendes temporært, fx et stort vandbehov i kort tid (hvis et svømmebassin skal fyldes med vand) eller deaktivering af systemet om vinteren (havevanding). Alle indstillinger i brugerprofilerne kan konfigureres og indstilles endnu mere komfortabelt med hansgrohe home-appen.

Foretages der en selvstændig kontrol af funktionsdygtigheden?
Der gennemføres cyklisk en 360° drejning af kugleventilen efter 60 dage for vedvarende at sikre stopventilens funktion og forebygge urenheder. På denne måde kontrolleres også motorens og endestopafbryderens funktion.

Vær opmærksom på, at det kortvarigt ikke er muligt at tappe vand under den tvungne aktivering af kugleventilen. Du kan vælge et egnet tidspunkt til aktiveringen, fx om natten. Den tvungne aktivering kan konfigureres og indstilles via hansgrohe home-appen.

Hvad er levetiden for batteriet i Pontos Base (nødstrømsforsyning)?
Batterikapaciteten udgør iht. beregning ca. 24 timers permanent drift eller ca. 500 åbn/luk-cyklusser. Levetiden afhænger dog af batteritypen og stopventilens drejningsmoment – og batteriets opladningstilstand. Selv med meget afladede batterier er det stadig muligt at gennemføre ti cyklusser. Vær opmærksom på, at batteriet kun er beregnet til nøddrift, dvs. lukning i tilfælde af lækage og strømsvigt på samme tid. Ved lavt batteriniveau informerer hansgrohe home-appen dig om, at batteriet bør skiftes.

Hvad er nødbetjeningsfunktionen?
Hvis både strøm- og batteriforsyningen svigter, er der en nødbetjeningsfunktion. Ud over batteriet er der integreret en nød-montagenøgle i produktet. Den kan bruges til manuel åbning og lukning af vandledningen. Alle nærmere detaljer er beskrevet i driftsvejledningen til Pontos Base.  

Hvad er vandets elektriske ledeevne, og hvordan måles den?
Ledeevnen er en indikator for vandets hårdhed og renhed. Grundlæggende er rent vand ikke elektrisk ledende. Det er opløste stoffer i vandet, for eksempel klorider, sulfater eller karbonater, der gør det ledende. Ved at måle den elektriske ledeevne kan man altså finde frem til mængden af opløste partikler i vandet.

Jo flere opløste partikler, desto højere ledeevne. Det betyder altså, at meget urent vand for eksempel har en meget høj ledeevne. Pontos Base måler vandets elektriske ledeevne for at have en indikator for vandets hårdhed. Det kan også forstås som et råd om at rengøre/afkalke bruserne mere hyppigt. Oplysninger om vandets hårdhed kan hentes frem under "Statistikker" i hansgrohe home-appen.

Hvad er den maksimale vandgennemstrømning ved Pontos Base? 
Den maksimale gennemstrømningsmængde ved Pontos Base-enheden udgør 120 l/min.

Hvordan gemmer jeg en nødkontakt? 
Du kan gemme en nødkontakt i din hansgrohe home-app. Dermed får en anden person også besked om en mulig lækage pr. sms.

Hvordan gennemfører jeg en firmwareopdatering? 
Vi anbefaler, at du altid holder Pontos Base-enhedens firmware opdateret for at sikre funktionsdygtigheden. På den måde får du også gavn af de nyeste funktioner og forbedringer. Du får besked, så snart en ny firmware står til rådighed. En trin-for-trin-vejledning fører dig gennem opdateringen.

Hvad er basens maksimale strømningshastighed?
120l/min; 7,3 m³/t

Hvor lang er batteriets levetid på Pontos Base (nødstrømforsyning)?
Batteriet skal udskiftes efter 2 år. Det er ikke tilladt at bruge et genopladeligt batteri. Den beregnede batterikapacitet er omkring 24 timers kontinuerlig drift eller omkring 500 åbne/lukke cyklusser. Levetiden afhænger af batteritype, ventilens drejningsmoment og dens alder. Batteriet er kun til nøddrift.

Hvordan og hvor er Pontos Base installeret?
Af en autoriseret VVS-installatør og monteres direkte efter vandmåleren.

Hvordan fungerer Pontos Base?
Pontos Base overvåger vandmængden ved en turbine og lukker vandforsyningen i tilfælde af overskridelse af de indstillede parametre med en motordrevet kugleventil. Udover vandets volumen, temperatur, tryk og hårdhed lagres. Enheden kontrollerer, at dens funktion er regulær.

Er Pontos Base kun beregnet til privat eller også til kommerciel brug?
Produktet er beregnet til privat brug (enfamiliehus). Det er generelt muligt at bruge det også til flerfamiliehuse eller kommercielle objekter (begrænset fordel ved funktionen "brugerprofil").

Hvad kan styres via display og berøringssensor på Pontos Base?

 • Berøringssensor 10 sekunder + kort: Låser tastelåsen op, hvis den er aktiv.
 • Touch sensor kort: Ændring af brugerprofiler.
 • Berøringssensor 3 sekunder + kort: åbning/lukning af ventilen.
 • Berøringssensor 10 sekunder: Aktiver/deaktiver adgangspunktet (parringsmodus) AP Aktiveret.

Er det muligt at bruge Basen med et system med flere brønde?
Ja, hvis flerbrøndssystemet svarer til den gyldige standard for drikkevand.

Hvad kan du gøre i tilfælde af en sensorfejl?
Meddelelsen "Fejl fundet i Pontos Base-sensor" forekommer i appen.

Kontrollér på displayet på Basen, hvilken sensor der er tale om. Viser den Pontos Base, så kontrollér, hvilket stik der tilhører sensoren.
Elektronisk Pontos Base: Bed kunden om at kontrollere stikket. → afbryd strømforsyning (batteri og strømforsyning); kontrollere stikket; tilslut strømforsyning.

Sidste mulighed: Udskift enheden.

Hvordan fungerer nødnøglen?
I nødstilfælde er det muligt at åbne eller lukke ventilen mekanisk. Tag huset og motorenheden af ​​Basen af, og betjen ventilen ved hjælp af nødnøglen (detaljeret forklaring i samlevejledningen).

Pontos – forbindelse

Kan hansgrohe Pontos forbindes med Smart Home-styringer som Apple HomeKit eller Google Home?
hansgrohe planlægger inden for den nærmeste fremtid at tilknytte yderligere tjenester, som baserer på den trådløse wi-fi-kommunikationsstandard. 

Sendes der kun beskeder og alarmsignaler, når jeg er forbundet med mit eget wi-fi-netværk?
Nej, du har kun brug for en fungerende internetforbindelse for at modtage push-beskeder på din smartphone. Forbindelsen kan oprettes via et mobilnetværk eller en vilkårlig wi-fi-forbindelse. hansgrohe home-appen kan også informere dig (eller andre kontaktpersoner, se "Nødkontakt") pr. sms i nødstilfælde.

Hvad gør jeg, hvis wi-fi-forbindelsen ikke er stabil nok, eller hvis wi-fi-netværket ikke findes? 
Tjek brugsanvisningen til din wi-fi-router for at finde mulige årsager til problemer med wi-fi-forbindelsen.
 • Hvis der er en UTP-forbindelse, kan der installeres et access point eller en repeater (som regel kan du vælge mellem de to driftsmåder) direkte ved UTP-forbindelsen. Det forstærker wi-fi-signalet i nærheden af produktet. 
 • En anden mulighed er at bruge produkter med strømkabel. Så skal der installeres en strømtilslutning i nærheden af routeren og i nærheden af produktet. Vælg et kabelbundet produkt med wi-fi-funktion, ellers har du brug for en repeater/et access point. 

Fungerer Pontos-systemet også ved strømsvigt, eller når der ikke er en wi-fi-forbindelse?
 • Ved strømsvigt: Pontos Scout fungerer vha. batteridrift, dvs. uafhængigt af elnettet. Der er integreret et 9 V-batteri i Pontos Base i tilfælde af strømsvigt. På den måde forbliver den fuldt funktionsdygtig.
 • Manglende wi-fi-forbindelse: Også i dette tilfælde fortsætter Pontos-enhederne med at virke. Pontos Base detekterer stadig potentielle vandlækager og kan afbryde vandtilførslen. Pontos Scout alarmerer dig med et lyssignal og en advarselstone. Enhederne kan dog ikke længere kommunikere med hinanden, når der ikke er en wi-fi-forbindelse. Der vil heller ikke blive sendt en push-besked til din smartphone.
  Dataene i appen opdateres dog, så snart forbindelsen genoprettes. Produkterne har en bufferhukommelse på mindst 30 dage. Når din Pontos Base ikke har nogen forbindelse, kan du se det i displayet på enheden og i hansgrohe home-appen. I hansgrohe home-appen kan du ligeledes se, om en Pontos Scout-enhed er forbundet eller ej. 
Er Pontos Base altid forbundet med internettet?
Pontos Base er forbundet med internettet og sender de samlede data til hansgrohe cloud'en i intervaller på 60 minutter. Så snart dataene er synkroniseret, kan du også se dem i hansgrohe home-appen. Pontos Scout synkroniserer og sender kun de samlede data (rumtemperatur, luftfugtighed) op til to gange om dagen til hansgrohe cloud'en for at spare batteri. I hansgrohe home-appen kan du fastlægge, om dataene skal synkroniseres en eller to gange om dagen, og hvornår de skal synkroniseres. Indstillingen foretages under "Synkroniseringstidspunkt".

Hvilke data registreres af hansgrohe Pontos, og hvad sker der med mine data?
hansgrohe Pontos-produkterne indsamler og gemmer udelukkende data, der er nødvendige for at sikre, at produkterne har fuld funktionalitet. 

I hvilke intervaller registreres dataene?
Pontos Scout måler temperaturen og luftfugtigheden hvert 60. minut. Oplysningerne synkroniseres med hansgrohe home-appen op til to gange om dagen. Forbrugsdataene (forbrugsmængde, vandtemperatur, ledeevne og vandtryk), der registreres af Pontos Base, synkroniseres hvert 60. minut med hansgrohe home-appen.

Kan tredjemand få indblik i mine data og styre vandtilførslen?
hansgrohe gør alt for at garantere en sikker anvendelse af virksomhedens produkter. Vi benytter os af de mest aktuelle sikkerhedsforholdsregler for at forhindre utilsigtet anvendelse eller en overtrædelse af anvisningerne om databeskyttelse, og vi beskytter din privatsfære.

Derudover gennemføres der regelmæssig direkte tests på enhederne af eksterne it-sikkerhedsfirmaer, så mulige sikkerhedsmangler kan afhjælpes så hurtigt som muligt. Der stilles firmwareopdateringer til rådighed via appen til sikkerhedsformål og funktionsudvidelser.

Vandtilførslen er sikret på alle tider af døgnet. Selv hvis tredjemand skulle få adgang til dit wi-fi-netværk og dine enheder, kan du til enhver tid afbryde strømtilførslen til Pontos Base-systemet og åbne ventilen manuelt ved hjælp af den medfølgende nøgle.

Hvorfor overføres dataene via hansgrohe cloud'en og ikke direkte fra Pontos Scout til Pontos Base-enheden?
Lagringen af data i hansgrohe cloud'en har mange fordele. Det er også den grundlæggende forudsætning for realiseringen af mange enhedsfunktioner, for eksempel:
 • Styring af enhederne uden for dit netværk (lukning/åbning af vandtilførslen)
 • Skift af brugerprofil uden for dit netværk
 • Automatisk besked i appen i tilfælde af alarm
 • Besked til din nødkontakt pr. sms
 • Aktualisering af dine statistikker/forbrugsdata uden for dit netværk.

Pontos Base er offline - Hvad betyder det?
Det betyder, at Pontos-basen ikke har været forbundet til internettet i 6 timer.

Løsning: Kontrollér forbindelsen til internettet og at Wifi-symbolet på LC-displayet ikke viser et udråbstegn. Genstart enheden. Fjern batteriet og strømforsyningen i et stykke tid. Dermed opretter den forbindelse til internettet igen. Opdatér evt. netværkskonfiguration i appen "Menu Network".

Pontos Scout offline - Hvad betyder det?
Pontos Scout har ikke været forbundet til internettet i 72 timer.

Løsning: Kontrollér batterier. Blinker LED'en, hvis der blev trykket på knappen? Hvis ikke, er batterierne tomme. Opdatér netværkskonfiguration i appen (menunetværk).

Virker Pontos-enhederne i tilfælde af strømsvigt, eller hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig?

Base:
I tilfælde af strømsvigt forsynes enheden med batteri. Hvis der ikke er forbindelse til internettet, fungerer Pontos Basen også. I tilfælde af mistanke om lækage, vil enheden registrere det og lukke ventilen. Dataene i appen opdateres, så snart forbindelsen er gendannet. Betjening er mulig med berøringsføleren på enheden.

Scout:
Pontos Scout påvirkes ikke af strømsvigt, fordi den leveres af batterier. Hvis der ikke er forbindelse til internettet, rapporterer spejderen lækager over et optisk og et akustisk signal.

De enkelte enheder kan ikke kommunikere uden forbindelse til internettet.

Er Pontos Base nonstop forbundet til internettet?
Pontos Base er altid forbundet til internettet og sender de indsamlede data hvert 60. minut til hansgrohe-skyen.

Hvorfor overføres dataene via hansgrohe Cloud og ikke direkte?
For at sikre, at du har adgang til enhederne og får notifikationer, selvom du ikke er i dit hjemmenetværk (f.eks. over mobilnetværket).

Hvad kan man gøre i tilfælde af et dårligt WLAN-signal?
For at forbedre WLAN-signalet kan du bruge en repeater, et adgangspunkt eller en powerline-adapter. Kunden skal kontakte sin internetudbyder eller elektriker.

Får du notifikationer, hvis du ikke er i dit eget WLAN?
Ja, du har kun brug for en fungerende internetforbindelse. Du kan også få beskeder som sms via funktionen "nødkontakt".

Er det muligt at forbinde Pontos med smarthome eller bussystemer? (KNX)
Det er muligt at bruge Pontos med appen "Home Connect Plus" fra Residental IoT Service GmbH (kun tilgængelig i Tyskland og Østrig (17.06.2021)). Hansgrohe planlægger at forbinde flere tjenester i fremtiden, der er baseret på kommunikationens standard wifi.

Hvorfor kan jeg ikke forbinde/parre min Scout til min Base?
Mulige årsager:

 • Scout og Base er ikke forbundet til det samme netværk.
 • Wifi -forbindelse er svag/ustabil (tjek router).
 • Kommunikationen mellem enhederne indbyrdes blokeres af routeren (tjek routerindstillinger 2.4 Ghz).

Mulig reparation:

 • Prøv igen
 • Kunden skal opdatere sin router til det faktiske system (firmwareopdatering).
 • Med mesh-netværk: Deaktivér wifi i hovedrouteren, så forbindelsen kun kan bygges over netværksenhederne.

Hvorfor er wifi-signalets styrke dårlig/ustabil på trods af repeater?
Mulige årsager:

 • Repeateren/routeren/adgangspunktet har en dårlig position.
 • Repeateren skal være halvvejs mellem router og enhed for at kunne "transportere" signalet (det betyder: ikke direkte ved siden af ​​enheden).
 • Undgå tykke vægge, gulvlofter og diagonaler.
 • Enheder forbinder ikke til den næste repeater, men til en mere fjern repeater.

Har du yderligere spørgsmål?

​​​​​​​Så kan du kontakte hansgrohe Smart Living-teamet. 

Telefon: 86 28 74 00

E-mail: smartliving@hansgrohe.dk